MENÜ
Kuruluş Eklenme Tarihi:11/1/2016
Üniversitemiz bünyesinde “Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulması teklifimizin, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 23/03/2016 tarihli toplantısında uygun görülmüştür.