AMAÇ
Üniversitemiz bünyesine kurulan Karabük Üniversitesi Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAROTUM) robot ve robot teknolojilerinin tanıtılmasına, üretilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Merkezimiz farklı eğitim düzeyindeki gençlerin robot teknolojilerini takip etmelerine, kendilerine özgü robotlar geliştirmelerine ve genç nesilleri robotik alanına yönlendirilmesine katkı sağlamaktadır. Hızla kalkınan ülkemizde sanayide kullanılan Endüstriyel Robot yoğunluğu ortalaması 9 iken (10 000 işçi başına düşen) Dünyadaki robot kullanım yoğunluğu ortalaması ise 55’dir (Şekil 1 ve Şekil 2). Ulu önder Atatürk’ün bize işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmemiz için ülkemizin robot ve robot teknolojileri konusunda ve bu teknolojileri kullanma ve geliştirmede mesafe kat etmesi gerekmektedir. Merkezimiz bu gelişime büyük katkı sağlayacaktır.
Şekil 1. Robot Yoğunluğu ortalamanın üstündeki ülkeler (Kaynak IRF World Robotics 2012)

Şekil 2. Robot Yoğunluğu ortalamanın altındaki ülkeler (Kaynak IRF World Robotics 2012)

Karabük Üniversitesi robot ve robot teknolojileri konusunda çalışmalar yürütmektedir. Karabük Üniversitesi robot kulübü kurulduğu günden itibaren (2005) robot ve robot teknolojilerinin tanıtılmasına, üretilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Kulübümüz Ulusal ve Uluslararası düzenlenen organizasyonlara katılarak Üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmektedir. Ayrıca kulübümüz Üniversitemiz öğrencilerinin robot teknolojilerini takip etmelerine, kendilerine özgü robotlar geliştirmelerine ve genç nesilleri robotik alanına yönlendirilmesine katkı sağlamaktadır. Özellikle tarafından hazırlanan robotlarımız ulusal ve uluslararası yarışmalarda birincilikler alma başarısını göstermiştir. Bu tür organizasyonlar ilköğretim, lise, ön lisans ve lisans düzeyinde katılımcıların olması robot ve robot teknolojilerinin yaygın etkisini sağlamaktadır. Bu yarışmalar için geliştirilen robotlar yapısal olarak benzer olmalarına rağmen dayanıklılık, hız ve beceri yönünden her yıl gelişim göstermektedirler. Serbest kategori robot yarışması genç bilim insanlarının yetişmesine, bireyin amaca uygun robot üretmesine, robotik alanında yenilik getirmelerine ve teknoloji geliştirmelerine imkan sağlamaktadır. Bu yarışmalarda gelecekte başkalarının milli güreşlerini yapan robotlar yerine kendi milli güreşimiz olan yağlı güreş yapan robotların ve başka robot kategorilerinin geliştirilmesine merkezimiz öncülük ve danışmanlık yapacaktır. Problem ve amaca yönelik robotların üretilmesi çalışmalarına öncülük edilecektir.
 
Merkezimiz robot ve robot teknolojileri konusunda uluslar/uluslararası bilimsel, akademik çalışmalar ve projeler yürütmek, robot ve robot teknolojileri alanında eğitim seminerleri, konferans, çalıştay, sempozyum düzenlemek öncelikli çalışma alanlarıdır. Bu alanda yapılacak çalışmaları desteklemek. Robot ve robot teknolojileri yaygınlaştırılması için ortaöğretim ve ilkokul düzeyinde robot eğitimleri düzenlemek, ülkemizdeki sektör temsilcileriyle işbirliği yaparak sanayi üniversite arasında işbirlikleri için bir köprü kuracak bir merkez olacaktır. Sektörün ihtiyacı olan mühendis ve ara teknik elamanların yetiştirilmesini katkı sağlayacaktır.
 
Günümüzde endüstri 4.0 devrimi ile akıllı fabrikalara geçiş planlanmaktadır. Zeki otomasyon sistemleri ön planda olduğu, ürüne katma değer sağlamayan iş gücü kullanımın olmayacağı robotların daha çok kullanılacağı bir endüstriye doğru geçiş başlamıştır. Yapay zeka, robot görmesi ve zeki makinalar, çok boyutlu veriler ve bunların yönetimi bu endüstrinin öncelikleri ve temel yapı taşları olacaktır. Merkezimiz dünyadaki bu gelişmeleri yakından takip etmemize ve bu alanda çalışmalar yapmamıza imkan sağlayacaktır.  Saygılarımla…….
 

 
Prof. Dr. Raif BAYIR
Karabük Üniversitesi
Teknoloji Fakültesİ
Mekatronik Müh. Bölümü
Öğretim Üyesi